Ar-Ge

Temel Conta’nın gelişiminin ve rekabette sıyrılmasının arkasında, Ar-Ge’ye verdiği stratejik önem yatmaktadır. Günümüz global pazarında araştırma geliştirmenin hayati önemi olduğunun bilincinde olan firmamız, bu doğrultuda birtakım ilkeler benimsemektedir:

 

• Kaynak israfını en aza indirmek,

 

• Üretimde kullanılacak tüm kaynakların istenen yer ve zamanda, istenen miktarda bulundurulmasını garanti etmek,

 

• Otomasyon çalışmalarına odaklanarak kayıpları en aza indirmek ve üretim artışını sağlamak,

 

• Bakım maliyeti yüksek ve verimliliği düşük tezgâhların yenilenmesini sağlamak,

 

• Yumuşak conta kalıplarını kombine veya çok gözlü yapmak ve mevcut kalıpları da bu hale dönüştürmek,

 

• Ürün kalite ve standartlarını arttırmak ve geliştirmek için yerli ve yabancı bilimsel araştırma kuruluşları ile işbirliği içinde bulunmak,

 

• Üretim konularıyla ilgili yayınlara üye olarak teknolojik gelişmeleri güncel olarak takip etmek ve firmada uygulanmasını sağlamak.