Çalışan Memnuniyeti ve İş Sağlığı

Çalışan Memnuniyeti Kaliteyi ve farkı yaratan insandır. Önemli olan kaliteli ve de farklı ürünlerin, kaliteli personelimiz tarafından yaratılmasıdır. Bizim de kalitemizin, farkımızın ve de başarımızın temelinde çalışkan, tecrübeli ve de kaliteli personelimiz yatmaktadır. Onların emekleri ve kaliteleri iyi ürünlerimizin en büyük özellikleridir. Bizim de onların da kalitesi, iyi ürünlerimize yansımaktadır. Sürekli değişen ve takip ettiğimiz yüksek teknoloji bizim başarımızın diğer bir sebebidir. Çünkü sloganımızın dediği gibi ‘Yüksek teknoloji iyi ürünü doğurur.’ Yüksek teknolojiyi kullanarak iyi ürünleri yaratıyoruz. Bir problem olduğunda ya da zaman zaman çalışma arkadaşlarımızın daha iyi çözüm üretebilmesi ve verimliliklerini daha da artırabilmeleri için gerekli eğitimleri vererek, gelişmelerini ve ekip çalışmalarında daha etkin olmalarını sağlıyoruz.

İş emniyeti Çalışanlarımızın güvenliği sağlamak, çalışanlarımızın haklarını gözetmek ve çalışma şartlarını iyileştirmek bizim için en önemli önceliktir.

• Çalışanların motivasyonunu ve sadakatini ön planda tutmak,
• Çalışanların performanslarını değerlendirmek, onlara sürekli eğitim ve kendilerini geliştirme olanağı sağlamak,
• Çalışanların kariyer planlarını yaparak verimliliklerini artırmak,
• Çalışanlar arasında kendini geliştirme alanında fırsat eşitliği yaratmak, şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlemek,
• Çalışanların maddi ve manevi haklarının korunmasını gözetmek,
• Çalışanlar için iş sağlığı, iş güvenliği konusundaki gereklilikleri yerine getirmek bu doğrultudaki sorumluluklarımızdır.