Çevre Politikamız

Temel Conta San. ve Tic. A.Ş. Yönetimi olarak,

 

ÇEVRESEL BOYUTLARI ve ETKİLERİNİ ÖNLEYİCİ ÇALIŞMALAR YAPILACAK,

Komple Otomotiv Contaları ve Özel Contaların üretimi kapsamında ürettiğimiz ürünlerin Çevresel Boyut ve Çevresel Etkileri konusunda gerekli “Önleyici Çalışmaları” yapacağımızı,

 

SÜREKLİ GELİŞTİRME SAĞLANACAK,

“Çevrenin Korunması ve Geliştirilmesi” konularında “Sürekli İyileştirme” sağlayacağımızı, Sistemi dokümante edeceğimizi ve personelimize gerekli eğitimleri vererek Çevre Bilincini geliştirileceğimizi,
“Doğal Kaynakları” verimli kullanarak, tüketimlerini asgariye indireceğimizi, Atıkları Azaltacağımızı, “Enerji Tasarrufu” konusunda gerekli araştırmaları yapacağımızı,

 

YÜRÜRLÜKTEKİ YASAL ŞARTLARA UYULACAK,

Kuruluşumuzun kendi “Çevre Boyutları” ile yükümlü olduğumuz yürürlükteki “Yasal Şartlara” ve tabi olduğumuz diğer Şartlar’ a (Çevre Mevzuatı, Müşteri Şartları, İdari ve Mahalli Düzenlemeler) riayet edeceğimizi,

 

ÇEVRE KİRLİLİĞİ ve OLASI RİSKLER ÖNLENECEK,

İNSAN ve Çevre sağlığı için risk taşıyan proseslerimiz de, “Çevre Kirliliğinin” Önlenmesi için üzerimize düşenleri yapıp, gerekli önlemleri alacağımızı ve “Olası Çevre Risklerini” Minimize edeceğimizi,

 

ÇEVRE AMAÇ ve HEDEFLER,

Çevre Amaç ve Hedeflerimizi belirleyip Yönetimin, belirli aralıklarla “Gözden Geçirebilmesi” için bir çerçeve sağlayacağımızı, Tüm Personelimizi, Tedarikçilerimizi ve Taşeronlarımızı Çevreye karşı daha duyarlı olmaları konusunda teşvik edeceğimizi,

Çevre Politikamızı, TEMEL CONTA Sanayi AŞ.’ ne ait web Sitesinde yayımlayarak; Personelimizin, ilgililerin ve halkın erişimine açık olmasını sağlayacağımızı, yukarıda yazılı olarak belirttiğimiz tüm hususları hayata geçireceğimizi

 

Taahhüt ederiz.

Yönetim Kurulu Başkanı

Temel KİP

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Tamer KİP