Kalite Politikamız

Kalite Politikamız, “TOPLAM KALİTE ve “YALIN ÜRETİM” anlayışımız doğrultusunda aşağıdaki Temel

Prensiplerden oluşmuştur:


MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNDE SÜREKLİLİK
Müşterilerimizin; İhtiyaç, Talep ve Beklentileri en iyi şekilde tespit edilecek, Müşteri Odaklı çalışılarak “Müşteri Memnuniyetinde Süreklilik” sağlanacaktır.

KALİTE, ŞİRKETİMİZDE TEMEL ŞARTTIR
Ürünlerimizde ve Hizmetimizde Kalite, artarak gelişen şartımızdır. Mevcut ve Güncel Kalite Yönetim Sistemimiz Etkin olarak uygulanacak ve Sürekli İyileştirilecektir. Kalite Hedeflerimiz ve İyileştirmeler belirli periyotlarda Üst Yönetim tarafından gözden geçirilecektir.
0 Hata hedeflenmektedir.

İNSAN GÜCÜMÜZ
Kalite ve Katma Değerler; Vefalı, Eğitimli ve Bilincini İyi Kullanan Personelimize aittir. Başarılarımızın Temelinde, Etkin Çalışan personelimizin “Yüksek iş Gücü” vardır.
Çalışanlarımızın İhtiyaç, Beklenti ve Performansları tespit edilip, çözüm üretebilmelerine yardımcı olunacaktır. Verimliliğe katkıları için gerekli Eğitimleri almaları ve Kendilerini Geliştirmeleri sağlanacaktır.

SEKTÖRÜMÜZDE LİDER, TEKNOLOJİDE ÖNDER
Üretim ve Hizmet süreçlerimizde uyguladığımız Yeni Yöntem, Teknolojik Gelişmeler ve Aktif-Etkin Pazarlama Faaliyetleri ile İç ve Dış pazarlardaki satışlarımız artırılacaktır

ÇEVREYİ KORUMA ve YÖNETMELİKLERE UYUM
Yaşadığımız çevreyi ona zarar verebilecek her türlü etkiden korumamız gerektiğinin bilincindeyiz. Bu amaçla çevreyi ve insanı korumaya yönelik Kanunlara, Yönetmeliklere, İş Kurallarına uymak Temel Prensiplerimizden biridir.

PROSESLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ
Tüm personelimizin “Etkin Ekip Çalışmaları” sayesinde, Proseslerimizin Performansları ölçülecektir. Proseslerimizin AR-GE, Yalın Düşünce ve Yalın Üretim çalışmaları ile ürün kaliteleri artırılacak, Proseslerimiz iyileştirilip, geliştirilecektir.

TEDARİKÇİLERİMİZ ve BAYİLERİMİZ
Müşteri Odaklı ve Proses Odaklı faaliyetlerimizde, Tedarikçilerimiz ve Bayilerimiz ile ilişkilerimiz “Sürekli Geliştirilecek”, ihtiyaç durumunda gerekli destek verilecek, Ortak bir Kalite, Verimlilik ve Karlılık anlayışı ile mutlak Müşteri Memnuniyeti sağlanacaktır.


Taahhüt ederiz.

Yönetim Kurulu Başkanı
Temel KİP
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Tamer KİP